Tag: Past Lives

Past Lives – 2023Past Lives – 2023

நம்ம 96 படத்தை எடுத்து அதுல கொரியன் & அமெரிக்கன் Flavour சேர்த்தால் கிடைப்பது தான் Past Lives. ⭐⭐⭐.5/5KoreanTamil ❌ 96 படம் பிடிக்கும் என்றால் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். கொரியாவில் பள்ளியில் படிக்கும் ஹீரோ & ஹீரோயின். இருவரும் நண்பர்கள்